Актив жена је конституисан унутар организационе структуре НДП-а, као оквир за промоцију политичког активизма и дјеловања на промоцији политика родне равноправности из угла жена.

У Народном демократском покрету жене су потпуно равноправне са мушкарцима и обављају све значајне функције – од предсједница мјесних, па до предсједница општинских одбора, а у многим градовима/општинама дјелују и као одборнице.

Организовање жена унутар партије озваничено је чланом 56. Статута Народног демократског покрета. Основна карактеристика НДП-а је нова снага и енергија, па тако сматрамо да у досадашњој пракси организовања у активе жена треба доћи до одређених измјена у смислу да су жене саставни дио сваког дјеловања и да њихов рад треба формулисати на један иновативан и креативнији начин.

На 3. Скупштини Народног демократског покрета, која је одржана у Бањој Луци 10. децембра 2017. године, формиран је Актив жена НДП-а на нивоу странке.

Оснивачка скупштина Актива жена одржана је 4. марта 2018. године у Шамцу. За предсједницу Актива жена НДП-а изабрана је Вукосава Софренић из Добоја. Актив жена има своју организациону структуру и органе.

ВУКОСАВА СОФРЕНИЋ

Вукосава Софренић рођена је 1980. у Мојковцу. Завршила је Учитељски факултет Универзитета у Београду као студент генерације 2002.

На Филозофском факултету у Бањој Луци завршава други циклус на учитељском студију  и 2011.  стиче звање магистар разредне наставе.

Запослена, од 2003. у Основној школи Вук Стефановић Караџић, а од 2017. као директор ЈУ Центар за културу и образовање у Добоју.

Удата, мајка троје дјеце.

Подијели: