ВЈЕКОСЛАВ ПЕТРИЧЕВИЋ – МИНИСТАР ПРИВРЕДЕ И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Рођен је 11. септембра 1976. године у Добоју.

Основну и средњу школу завршио је и Добоју.

Дипломирао је на Универзитету за пословне студије у Бањој Луци, гдје је стекао звање дипломираног економисте.

Од 1997. до 2005. године радио је у привредном субјекту ВАЛМ 5 у Добоју.

Има дванаестогодишње радно искуство у финансијском сектору.

Од 2006. до 2010. године радио је у микрокредитној организацији ЕКИ, затим од 2010. до 2015. године у ЛОК микрокредитној фондацији, а од 2015. до 2018. године радио је у МКФ Санрајз.

До преузимања мандата министра привреде и предузетништва био је директор филијале Павловић банке у Добоју.

Ожењен је и отац је четворо дјеце. Живи у Добоју.

По националности је Хрват.

Подијели: