Скупштина је највиши орган одлучивања и броји најмање 250 чланова.

Главни одбор НДП-а својом одлуком прецизно дефинише критеријуме који одређују број чланова из изборних јединица и општинских и градских организација у Скупштини посебно водећи рачуна о величини бирачког тијела, те оствареним изборним резултатима на последњим изборима.

Скупштину чине изабрани представници из изборних јединица и градских/општинских одбора и постојећи сазив Главног одбора.

Сједница Скупштине може бити: извјештајно тематска, изборна, редовна и ванредна.

Радом Скупштине руководи и предсједава Предсједник НДП-а.

Скупштина се састаје у правилу најмање једном у мандату. Остали детаљи везани за сазивање и рад Скупштине регулишу се Пословником о раду Скупштине НДП-а.

Подијели: