Контакт

kontakt

Народни демократски покрет (НДП)
Краља Петра I Карађорђевића 111
78000 Бања Лука
Република Српска, БиХ

Телефон: +387 51 217-000
Факс: +387 51 217-000

Предсједник: Драган Чавић,sekretarijat@ndprs.org
Портпарол: Маринко Учур, portparol@ndprs.org
Информативна служба НДП-а: info@ndprs.org
Секретаријат: sekretarijat@ndprs.org

ЈИБ: 4403635050006
Жиро-рачун: 562-099-81161292-04 (NLB Razvojna banka AD Banja Luka)


Контакт формулар:

Име и презиме: *

Е-пошта: *

Контакт телефон: *

Предмет поруке: *

Садржај поруке: *

Унесите кôд са слике:

captcha