Декларација

Изражавајући забринутост због нарасле економско-социјалне кризе , високог степена безперспективности и незапослености грађана, те корупције и непотизма катастрофалних размјера;

Уочавајући да је економска политика власти у Републици Српској доминантно потрошачка и недовољно развојна, са растом јавне потрошње и дужничке зависности, уз стагнацију инвестиција,

Наглашавајући да је власт у Републици Српској узурпирала слободу медија, рад институција ставила под снажан страначки утицај , уз изразиту дискриминацију у сфери запошљавања, образовања и кориштења јавних средстава;

Супростављајући се свакој политици подјела, инсистирајући да се политички утицај остварује на начин који не угрожава ничија права,слободе и независност;

делегати Народног демократског покрета, на Оснивачкој Скупштини одржаној у Бањалуци, 09. јуна 2013.године, усвојили су

ДЕКЛАРАЦИЈУ
о основама политике Народног демократског покрета

Народни демократски покрет је народна странка чији је основни циљ опстанак, развој и напредак Републике Српске, као равноправног државотворног ентитета унутар Босне и Херцеговине, успостављене Дејтонским мировним споразумом.

Народни демократски покрет ће својим политичким дјеловањем инсистирати на исправљању уочених друштвених деформација, а за актере и починиоце ће тражити јавно санкционисање.

Економска политика Народног демократског покрета засниваће се на : смањењу државне регулације, децентрализацији буџета, равномјерном развоју, одлучном обрачуну са корупцијом и криминалом, смањењу оптерећења привреде , складном и рационалном односу приватног и државног власништва, реалном планирању, смањењу јавне потрошње, системској подршци инвестицијама и запошљавању у реални сектор, правичној друштвеној прерасподјели у корист социјалних, здравствених и образовних потреба грађана, очувању природних ресурса у већинском државном власништву, аграрној реформи, реструктурисању јавних предузећа и реформи локалне самоуправе …

Народни демократски покрет приоритетно ће се залагати за побољшање економско-социјалних и статусних питања породица погинулих и несталих бораца, ратних и мирнодопских инвалида, пензионера, радника који су остали без посла и других грађана у стању социјалне потребе .

Народни демократски покрет ће посебну пажњу посветити образовном систему сходно потребама привреде и тржишта ради убрзавања свеукупног економског напретка. Притом ће имати у виду тренутно безнадежан положај младе генерације и стварања перспективе њене афирмације, школовања и запошљавања у функцији свеопштег напретка Републике Српске.

За Народни демократски покрет главни развојни ресурс је слободан човјек , а посебно млади људи, који ће своје обавезе испуњавати примјерено њиховим стручним и радним способностима, без обзира на страначку или било коју другу припадност.

У циљу реализације таквих амбиција, Народни демократски покрет ће се залагати за израду јасних краткорочних и дугорочних стратегијá развоја на основу расположивих реурса и природних богатстава, ради убрзаног покретања постојећих и отварања нових производних капацитета.

Улазак БиХ у Европску Унију за Народни демократски покрет је нормалан и прихватљив правац спољне политике који није у супротности са перспективама Републике Српске.

Сљедеће опште изборе Народни демократски покрет види као прилику да се стање у друштву промијени демократским и политичким средствима, због чега ће тражити партнере сродних политичких циљева са којима ће имати капацитет за корјените политичке и друштвене промјене.


У Бањалуци, 09. јуна 2013.године

.