Актив жена

aktiv-zena

У Народном демократском покрету (НДП) жене су потпуно равноправне са мушкарцима и обављају све значајне функције – од предсједница мјесних, па до предсједница општинских одбора, а у многим градовима/општинама дјелују и као одборнице.

Организовање жена унутар партије озваничено је чланом 56. Статута Народног демократског покрета. Основна карактеристика НДП-а је нова снага и енергија, па тако сматрамо да у досадашњој пракси организовања у активе жена треба доћи до одређених измјена у смислу да су жене саставни дио сваког дјеловања и да њихов рад треба формулисати на један иновативан и креативнији начин.

Тренутно је актуелно формирање нових организација жена на нивоу Републике Српске, а након тога ће услиједити конкретније, као и предизборне активности.