Скупштина

НДП - Оснивачка скупштина

Скупштина је највиши орган одлучивања у Народном демократском покрету и броји до 300 чланова.

Скупштину чине изабрани представници из изборних јединица и градских/општинских одбора и постојећи сазив Главног одбора.

Радом Скупштине руководи и предсједава Предсједник НДП-а.

Покрени галерију